• सहायक निर्देशक प्रशासन /प्राविधिकको बढुवा सम्बन्धि सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति २०७८.०८.०२ )