• मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, हेटाैडा, मकवानपुर आयोजनाकाे वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजिनक सूचना । प्रकाशन मिति २०७८।०५।१६