बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने बारेको सुचना प्रकाशित मिति २०८०।०२।२१ गते