Latest Updates

पाेखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको ढल निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको E-bidding सुचना प्रकाशित मितिः२०७७।१२।२७