?>
  • बालाजु उद्योग विकास संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई कार्यालयको तर्फबाट स्वागत, धन्यवाद, बधाई कार्यक्रम सम्पन्न ।

    बालाजु उद्योग विकास संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई कार्यालयको तर्फबाट स्वागत, धन्यवाद, बधाई कार्यक्रम सम्पन्न ।

    2023-01-23 - 2024-04-01 first

    Photo features of Program