पाेखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको ढल निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र E-bidding आह्वान सम्बन्धीको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०७८।०१।१४