• पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी करार सेवामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवानकाे सुचना प्रकाशित मिति २०८०।०२।१२