• हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सुरक्षा गार्ड आपुर्ति गर्नेकाे लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्यवान पत्रको सुचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१७