• गजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रव्यवस्थापन कार्यालयकाे सिलबन्दी सम्बन्धी प्रस्ताब अह्यवानको सुचना