• गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको पुन: BID को लागि निमन्त्रणा पत्र प्रकाशित मिति २०७८।१२।११