• बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०३।२३ गते