• बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवानको सुचना २०७९।०९।१९