• बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकाे बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना