• बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ती पत्र दिने सम्बन्धि सुचना २०८०/२/२८