• औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत रहेका वीरेन्द्रनगर औ क्षे कार्यालयको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सुचना प्रकाशित २०८० ०४ २७ गते