1. Swikrit Sewa sambandhi anusuchi 2071

Download

2. Karmchari Sewasarta Niyamawali 2054 updated

Download

3. Audhogikchetra Karyasanchalan tatha  Byabasthapan Nirdeshika, 2071(Doshro Samshodhan, 2073)

Download

4. Audhogikchetra Sanchalan tatha  Byabasthapan Niyamawali, 2071(Teshro Sanshodhan, 2073)

Download

5. Bidhut Niyamawali 2059

Download

6. IDML Niyamawali

Download

7. IDML Pravandaptra

Download

8. Labour Act

Download

9. Company Act

Download

10. Industrial Enterprise Act, 1992

Download

11. Industrial Policy, 2010

Download

12. Arthik Niyamawali 2050(Ammended 2068) updated

Download

13. SMARIKA 2069

Download

14. Land Lease Proposal Document, (LLPD)

Download

15. Form for Pre -Expression of Industry

Download

16. EOI for DPR AND EIA Study 75-76

Download

17. EOI for Feasibility Study 75-76.pdf

Download

Design & Developed By: IT HOME Pvt. Ltd.