?>
 • भक्तपुर औद्याेगिक क्षेत्र कार्यालय अन्तरगतका उद्याेगहरुकाे निरिक्षण पश्चात श्री भक्तपुर नगरपालिकामा छलफल

  भक्तपुर औद्याेगिक क्षेत्र कार्यालय अन्तरगतका उद्याेगहरुकाे निरिक्षण पश्चात श्री भक्तपुर नगरपालिकामा छलफल

  - भक्तपुर

  भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थीत उद्योगहरुबाट निस्केको ध्वनी, धूवा र धुलो जस्तो प्रदुषणले स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुर्याएको भन्ने जनगुनासो बारे भक्तपुर नगरपालिको प.सं. ६९।०७७।०७८ च.नं. ७५० मिति २०७७।०६।२२ को पत्रानुसार उद्योगलाई पत्राचार भएको र सो सम्बन्धमा उद्योगले आवश्यक सहयोगको लागि व्यवस्थापन कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयमा समेत आवश्यक सहयोग गरी दिनुहुन अनुरोध भई आएको हुंदा सो सम्वन्धमा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सम्पर्क गरि औद्योगिक क्षेत्रस्थित उद्योगहरु, भक्तपुर स्थित स्थानिय सांसदहरु, श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानिय प्रशासन तथा वरिपरिका स्थानिय जनताहरु समेतसंग सम्पर्क गरि उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक पहल गरी यथार्थ प्रतिवेदन पेश गर्न श्रीमान महाप्रवन्धकज्यूबाट निर्देशन भए बमोजिम भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानको निमित्त यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि भए गरेका स्थलगत कार्यहरुको विवरण ।

  भक्तपुर ओद्याेगिक क्षेत्रस्थित श्री नेपाे इन्ड्रिजकाे निरिक्षण


  मिति २०७७।०७।१४ गते सघीय सासद माननीय श्री प्रेम सुवालज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनील प्रजापतिज्यू, उपप्रमुख श्री रजनी जाेशीज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, स्थानी बासिन्दा बीचभएकाे छलफल कार्यक्रम ।